Projectes

ARTTERÀPIA A L’ESCOLA

Proyectos arteterapiaProjecte d’inclusió de l’art teràpia a l’escola Frangoal a Castelldefels. Durada: de març a juny de 2011. Art terapeutes coordinadores del projecte: Anna Freixanet i Laurence Vienne

Taller que introdueix l’art teràpia a les classes regulars de l’escola de nens de tres a quatre anys. Es va explorar de quina manera l’art i l’expressió creativa pot formar part de l’educació. Creeu un espai on l’aprenentatge s’impulsava des de la curiositat i les necessitats individuals del nen i la nena, un espai on l’art acompanyi a l’aprenentatge i el creixement del nen i la nena, potenciant els seus talents naturals i desmantellant l’eufemisme “fracàs escolar” .

ART TERÀPIA A LA SALUT MENTAL

Projecte realitzat a la Llar Sant Martí, Fundació Ciutat i Valors a la Fundació Fontanilles (curs 2009-2011). Art terapeutes coordinadores del projecte: Anna Freixanet i Míriam Costa

Fonamentació

exposición arteterapia casa punxes

El taller d’art teràpia proporciona als residents de la Llar Sant Martí un espai de creativitat per a l’expressió de les pròpies emocions, la reflexió i el diàleg mitjançant l’expressió artística. Un espai a construir entre tots des del respecte, la comprensió i la solidaritat en el qual les eines de l’art teràpia vehiculin l’expressió individual i grupal. Un lloc en què de manera simbòlica els participants poden explorar, trobar i descobrir possibilitats de canvi i vies per al creixement i la salut.

Objectius generals

  • Millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la Residència
  • Motivar a usar el temps d’oci en una activitat lúdica, creativa i terapèutica
  • Apropar els llenguatges artístics en l’expressió i necessitats personals
  • Acompanyar el procés creatiu individual i grupal
  • Millorar l’autoconcepte i l’autoestima
  • Potenciar els vincles i les relacions interpersonals

Propostes i objectius específics

  • Exposar una selecció de treballs realitzats pels participants, tant a la Residència amb motiu de l’aniversari d’aquesta com a altres llocs externs com Centres Cívics o d’altres centres culturals amb els següents objectius:
  • Motivar de manera especial la producció artística
  • Facilitar una ocasió per donar valor i projecció exterior als treballs realitzats
  • Visibilitzar el col · lectiu creant ponts i canals de comunicació per evitar l’exclusió i l’estigmatització

Metodologia

exposición arteterapia casa punxesLa metodologia que s’utilitza al taller promou l’acció, la participació, la reflexió i el compromís dels assistents.

S’obre el diàleg a les obres i l’imaginari dels participants des d’un marc de respecte, sempre atent als temps i ritmes personals. No es fan interpretacions ni judicis de valor, s’acull i acompanya el pacient cap el seu camí expressiu.

S’utilitzen els diferents llenguatges artístics indistintament: pintura, escriptura, moviment, música, modelatge, etc.

 

L’ART TERÀPIA I LA INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL

Projecte dut a terme durant el curs 2009 – 2010 i en col · laboració entre l’ONG ART consolidar il ‘Associació la Formiga.

Projecte que facilita l’acollida de noies pakistanesos i marroquins joves (entre 15 i 18 anys) a Barcelona. Paral · lelament a les classes de català i castellà que ofereix l’Associació la Formiga , el taller d’art teràpia facilita un espai on les dones puguin crear llaços de solidaritat i suport entre elles, i on puguin explorar la seva identitat i el potencial de creativitat i aprenentatge de cadascuna a través de dinàmiques lúdiques i artístiques.

És un projecte en col · laboració amb l’ONG Art Solidari i l’Associació la Formiga. Aquesta ONG fa arribar l’art als carrers amb la creença que l’art en totes les seves manifestacions (música, dansa, teatre o pintura) pot ajudar els nens i joves amb pocs recursos a construir-se un futur.

L’Associació La Formiga és una entitat que realitza diverses activitats per afavorir la solidaritat i desarmar les desigualtats socials i d’origen. El taller d’art teràpia s’insereix dins el marc d’afavorir la convivència intercultural.

[contact-form-7 id=”71″ title=”Formulario de contacto 1_copy”]